Aass r_dbrus
Aass r_dbrus
Den velkjente r_dbrusen hadde 130 _rs dag. Vi skulle late som at det skulle henges opp overalt i byen og langs veien og v_re tre meter lang. Krav for plakaten var at produktet m_tte v_re avbildet, logoen til Aass m_tte v_re med og 130 _r m_tte v_re tydelig. Vi m_tte tenke p_ at p_ skjermen ser det lite ut, men n_r man skriver det ut i stor format, blir det som var sm_tt veldig stort. St_rrelsesforhold, typografi og plassering var hovedpunktene i vurderingen.

The well-known R_dbrus was 130 years old. We should pretend that the poster should be hung anywhere in the city, and along the way and be three meters long. Requirements for the poster was that the product had to be depicted, the logo of Aass had to be there, and 130 years had to be clear. We had to think about that on screen it looks small, but when you print it in large format, small gets very large.
Aass r_dbrus
Portfolio: Highschool 1
29.02.2012
2867