Small photo assignments
Small photo assignments
Det f_rste bildet skulle vi lage et bilde av flere ansikt.
Det andre bildet skulle vi kle oss ut og legge p_ et filter s_ det s_ gammelt ut.

The first picture we should make an image of many faces.
The second picture we should dress us up and add a filter so it looked old.
Small photo assignments Small photo assignments
Portfolio: Highschool 1
02.03.2012
1371