Portrait interview
Portrait interview
P_ starten av _ret tar vi p_ Media en tur, med hensikt _ ha det g_y og bli kjent med hverandre. P_ denne turen skulle vi intervjue og ta bilder av hverandre for senere _ skrive et kort portrettintervju.

At the beginning of the year we take a walk, just us at Media, with the intention to have fun and get to know each other. On this trip we were interviewing and taking pictures of each other later to write a short portrait interview.
Portrait interview
Portfolio: Highschool 2
02.03.2012
1516