Backlight
Backlight
Det _ ta bilder i motlys krever litt trening og erfaring. Derfor fikk vi en egen oppgave hvor vi bare skulle bruke motlys. dessverre for min del forsvant sola n_r jeg fikk opp kameraet. selv om sola ble borte fikk jeg noen fine bilder.

Taking photos in backlighting requires some training and experience. So we got a task in which we should only use the backlight. Unfortunately for me, the sun disappeared when I took the camra up form the bag. Although the sun was gone, I got some nice pictures.
Backlight Backlight Backlight
Portfolio: Highschool 2
29.02.2012
2581