Childrens book
Childrens book
Vi skulle finne en barnebok, skrive av teksten og lage v_r egne illustrasjoner bare ved hjelp av potettrykk. V_r utgave av boken skulle v_re 20x20 cm.

We should find a childrens book, write the of text, and create our own illustrations using only potato press. Our version of the book should be 20x20 cm.
Childrens book Childrens book Childrens book Childrens book
Portfolio: Highschool 2
02.03.2012
1693