Poster - Modum i bevegelse
Poster - Modum i bevegelse
En plakat hvor vi fikk tilsendt teksten og logoen. Vi skulle lage et spennende design og den beste plakaten i klassen skulle henge rundt omkring i n_rmilj_et. Inspirasjonen til plakaten er hentet fra v_penskjoldet til Modum, som er tre elver.

A poster which we received the text and logo. We should create an exciting design and the best poster in the class would hang around the neighborhood. The inspiration for the poster is taken from the coat of arms of Modum, the three rivers.
Poster - Modum i bevegelse
Portfolio: Highschool 2
02.03.2012
1403