Art photo
Art photo
En av de tre sjangrene vi har v_rt gjennom i _r er kunstfoto. Hvordan vil du tolke dette?

One of the three genres we have been through this years art photography. How would you interpret this?
Art photo
Portfolio: Highschool 3
05.03.2012
1909